Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 Z.z.

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s vytvorením alebo aktualizáciou môjho Linkedin profilu, spoločnosti Personality, s.r.o. prostredníctvom stránky www.ProfileLinked.in a www.personalityhr.com v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely vytvorenia, aktualizáciu a správou môjho Linkedin Profilu a pre účely databázy potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 2 rokov. Po období dvoch rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Súhlas udeľujem spoločnosti Personality, s.r.o., Svätoplukovo námestie 1/B, 949 01 Nitra.