Vedúca odboru marketingu – Národná transfúzna služba SR